ПУБЛИКАЦИИ

Posted in Новини

ПОКАНА за участие в начална пресконференция, по проект BG05SFPR002-2.001-0038-С01 „Грижа в дома в Община Опака“

ВИЖ ОЩЕ... ПОКАНА за участие в начална пресконференция, по проект BG05SFPR002-2.001-0038-С01 „Грижа в дома в Община Опака“
Posted in Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Опака информира собствениците на пасищни животни с регистрирани…

ВИЖ ОЩЕ... СЪОБЩЕНИЕ