Posted in Новини

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА”

        Проект  „Бъдеще за децата на община Опака” договор BG05SFPR002-2.003-0056-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата,” финансирана по Програма „Развитие…

ВИЖ ОЩЕ... ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА”
Posted in Новини

ПРОЕКТ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА

На 02.10.2023 г., Община Опака подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0056-С01 „Бъдеще за децата в Община Опака“ по…

ВИЖ ОЩЕ... ПРОЕКТ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА