Posted in Новини

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Агенция за социално подпомагане   АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И…

ВИЖ ОЩЕ...
Posted in Новини

ПРОЕКТ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА

На 02.10.2023 г., Община Опака подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0056-С01 „Бъдеще за децата в Община Опака“ по…

ВИЖ ОЩЕ... ПРОЕКТ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА