Решения на Общинския съвет – мандат 2007-2011г.

Решения на ОБС
Решения от Протокол 1Решения по протокол 31                          Решения по Протокол 62                                     
Решения от Протокол 2Решения по протокол 32Решения по Протокол 63
Решения от Протокол 3Приложение към Протокол 32Решения по Протокол 64
Решения от Протокол 4                  Решения по протокол 33Решения по Протокол 65
Решения от Протокол 5Решения по протокол 34Решения по Протокол 66
Решения от Протокол 6Решения по протокол 35Решения по Протокол 67
Решения от Протокол 7Решения по протокол 36 
Решения от Протокол 8Решения по протокол 37 
Peшения от Протокол 9Решения по протокол 38 
Peшения от Протокол 10Решения по протокол 39 
Peшения от Протокол 11Решения по протокол 40 
Решения от Протокол 12Решения по протокол 41 
Решения от Протокол 13Решения по Протокол 42 
Решения от Протокол 14Решения по Протокол 43 
Решения от Протокол 15Решения по Протокол 44 
Решения от Протокол 16Решения по Протокол 45 
Решения от Протокол 17Решения по Протокол 46 
Решения от Протокол 18Решения по Протокол 47 
Решения от Протокол 19Решения по Протокол 48Решения по Протокол 49Решения по Протокол 50 
Решения от Протокол 20Решения по Протокол 51 
Решения от Протокол 21Решения по Протокол 52 
Решения от Протокол 22Решения по Протокол 53 
Решения от Протокол 23Решения по Протокол 54 
Решения от Протокол 24Решения по Протокол 55 
Решения от Протокол 25Решения по Протокол 56 
Решения от Протокол 26Решения по Протокол 57 
Решения от Протокол 27Решения по Протокол 58 
Решения от Протокол 28Решения по Протокол 59 
Решения от Протокол 29Решения по Протокол 60 
Решения от Протокол 30Решения по Протокол 61