Регистър на Декларациите по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликта на интереси за мандат 2011-2015

Декларация от Лютфи Реянов – кмет на община Опака

Декларация – Милчо Русев – зам.-кмет на община Опака

Декларация от Месру Мехмедов – зам.-кмет на община Опака

Декларация от Мехидин Кадиров – зам.-кмет на община Опака

Декларация от Абдрахим Абдрахимов – общински съветник

Декларация от Али Бейтулов – общински съветник

Декларация от Али Юзеров – общински съветник

Декларация от Бахри Даилов – общински съветник

Декларация от Бейти Бейтулов – общински съветник

Декларация от Гюнер Ашимов – общински съветник

Декларация от Серхат Салимов – общински съветник

Декларация от Петко Ганчев – общински съветник

Декларация от Амил Кьосе – общински съветник

Декларация от Феим Апти – общински съветник

Декларация от Борислав Борисов – общински съветник

Декларация от Цветан Радев – общински съветник

Декларация от Сабри Ахмедов – общински съветник