Почетни граждани

С Протокол №14 от 03.09.2004 с решение №2 ОбС- Опака удостоява с почетен плакет и грамота за изключителни заслуги 

Неделчо Господинов Петров

Роден на 02.11.1938г. в гр. Опака

Георги Илиев Неделчев 

Роден на 16.05.1925г. в гр.Опака

Димо Христов Димов 

Роден на 26.08.1939г. в гр.Опака

Неделчо Йосифов Неделчев

Роден на 03.11.1958 в гр.Опака

Панайот Станев Неделчев

С Протокол №34 от 04.09.2009г. решение №235удостоява със званието почетен гражданин на град Опака

Неделчо Господинов Петров

Роден на 02.11.1938г. в гр.Опака

С Протокол №34 от 04.09.2009г. решение №236 удостоява с грамота за осбени заслуги.

Васил Великов Тонев

Роден на 16.09.1946г. 

С Протокол №53 от 01.10.2010г. решение №336 удостоява със званието почетен гражданин на Община Опака

Ахмед Емин Атасой

Роден на 16.05.1944г. 

Със Заповед №РД-09-285 от 22.11.2013г. Кмета на Община Господин Реянов Награждава Нургюл Илханова Салимова от село Крепча с грамота за особени заслуги, за постигнати високи спортни успехи в шахмата, популяризиране името на община Опака и завоюване на бронзов медал на европейското индивидуално първенство в град Будва – Черна Гора. 

Със Заповед № РД-09-158 от 27.06.2014г. Кмета на Община Опака Госпидин Реянов Награждава Отбора от млади шахматисти от село Крепча поименно както следва: Мехмед Кадиров Мехмедов, Илхан Ризванов Рейханов, Ахмед Гюлхан Ахмед, Нургюл Илханова Салимова с грамоти за особени заслуги, за постигнати високи спортни успехи в шахмата, популяризиране името на община Опака и завоюване на златни медали на финалните ученическите игри -2014 г. ученици до 7 клас провели се в гр, Бургас