Населени места

Кметства  
Крепча Кмет на кмество:  Бахри Даилов Алиев
Тел.: 06037/2222П.К. : 7845
E-mail: krepcha_tech@abv.bg
Гърчиново Кмет на кмество: Дончо Кънев Донев
Тел.: 06037/5222
П.К. : 7844
 
Голямо Градище
Кмет на кмество: Мехмед Мурадов Ислямов
Тел.:  06037/0222П.К: 7848
E-mail: goliamo_gradishte@abv.bg 
Люблен Кмет на кмество:Кязим Кадиров Алиев
Тел.: 06037/6222
П.К. : 7843
E-mail: kmestvo7843@abv.bg
 
Горско Абланово
Кмет на кмество: Стефан Тодоров Витанов
Тел.: 06037/4222П.К.:7847E-mail: kmestwogorskoablanovo@abv.bg