Забележителности


Общината има изградени читалища, които са център на културната дейност. Към някои от тях са изградени самодейни състави. Изграденият музей в с. Горско Абланово също допринася за културния живот на населеното място. Състои се от три експозиции, отразяващи миналото на селото, боевете при с. Горно Абланово и Кацелово през Освободителната руско-турска война 1877 – 1878 г. и бита и културата на населението от края на XIX и началото на XX век.

Разпределение на читалищата по населени места са: НЧ „ПРОБУДА“ гр. Опака; НЧ „ИЗГРЕВ“ с. Крепча; НЧ „ПРОСВЕТА“ с. Люблен; НЧ „ХР. БОТЕВ“ с. Горско Абланово; НЧ „ХР. БОТЕВ“ с. Голямо Градище; НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ с. Гърчиново.

Паметници на културата на територията на община Опака са:

 • Стена с имената на загиналите във войните от гр. Опака, находяща се в центъра на града.
 • Паметни плочи и барелефи на загиналите в Руско-турската освободителна война руски войници, находящи се в Парка на българо-руската дружба в с. Г. Абланово.
 • Скален манастир, находящ се югозападно от с. Крепча.
 • Антично селище, находящо се на един километър североизточно от с. Г. Абланово на площ от 100 дка.
 • Късноантична крепост, находяща се на 2,5 км южно от с. Г. Абланово върху платото „Сърта“.
 • Антично селище, находящо се в новата част на с. Крепча.
 • Антично село, находящо се на 4 км северноизточно от с. Крепча;
 • Късноантична крепост, находяща се на 5 км югозападно от с. Крепча на десния бряг на р. „Калакоч дере“;
 • Късноантична крепост, находяща се на 6 км югозападно от с. Крепча на левия бряг на р. „Калакоч дере“;
 • Средновековно селище, находящо се на 2,5 км югозападно от с. Крепча;
 • Средновековен некропол, находящ се на 2,5 км югозападно от с. Крепча;
 • Антично селище и некропол, находящи се в северната част на гр. Опака;
 • Античен некропол, находящ се на 4 км североизточно от гр. Опака в посока на с. Крепча.