“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Опака“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

протокол 1

протокол 2

Решение 11

ДОГОВОРИ