Община...

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АКТУАЛНИ НОВИНИ

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ОПАКА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

"Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социално предприятие"

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Опака“

 

Кмет на Общината

Мехидин Мехмедов Кадиров

Работно време на администрацията 
08:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.:   + 359 6039 2222

Сигнали мнения и препоръки

obstinaopaka@abv.bg

Вход

raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg0raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpgraw/uploads/opak.jpg