СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на комисията от 10 юни 2021г. за спазване на крайния срок за идентифициране на еднокопитни животни чрез издаване на паспорт от орган, издател на идентификационни документи, по заявление на стопаните на такива животни и съгласно българското законодателство собствениците са длъжни да идентифицират своите еднокопитни животни. Идентификация означава издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно – коне, магарета, мулета и катъри.

  1. Според нормативните разпоредби идентификацията се извършва не по- късно от 12 месеца след дата на раждане и във всички случаи преди животните да напуснат животновъдния обект на месторождение;
  2. Идентификацията се извършва от регистриран ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, където животното е родено. Поставянето на микрочип се извършва след писмено уведомление на регистрирания ветеринарен лекар, от страна на собственика на еднокопитното животно, при спазване на законоустановения срок, а именно три дни от раждането на животното;
  3. Паспортът на еднокопитното се издава за целия му живот. Органите, издаващи идентификационни документи са:
  4. За безпородни животни – Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. Търговище;
  5. За чистопородни животни и коне за състезания – сдруженията и асоциациите, на които е предоставено право да издават паспорти, съгласно издадена заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *