ИЗБОРИ 2023

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Разяснителна кампания на ЦИК https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за  Народно събрание на Република България.

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както  и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище ще работят на 01.04.2023 г. / събота/ от 08.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 02.04.2023 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.         При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 април 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите желаещи издаване на удостоверение лично следва да подадат искане в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище в дните от 28 март 2023 г. до 01 март 2023 г. от 08.30 до 17.00 часа и на 02 март 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за  Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.


3.  В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

            От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

            УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  – 02 април 2023 г.

13.03.2023 г.

Гр. Търговище                                            ПРЕСЦЕНТЪР НА ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ

Author: opaka