Избори за народно събрание 02.10.2022год.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ОКАЧВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Разяснителна кампания

допълнителни файлове във връзка с разяснителната кампания за НС на 02.10.2022 г

Съобщение за провеждане на консултации за състава на СИК и ПСИК

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Места за поставяне на агитационни материали

Уважаеми жители на Община Опака,

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02 октомври 2022г., Ви уведомяваме, че на 17 септември 2022г. изтича срокът за:

– Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение;

– Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес;

– Подаване на заявления за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

С цел всички желаещи да могат да подадат съответното заявление в указания срок на 17 септември 2022г. Община Опака организира дежурство на служители до 17:30ч. Заявленията ще се приемат в сградата на общината, етаж 2, стая 211.

Места за поставяне на агитационни материали /актуална/

Author: admin