СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Опака, в чл. 17, ал.1, т.16 от Правилника на Общински съвет Опака, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация е заложено, че всеки месец, в уредени от Общинския съвет час и дата, Председателят, Заместник-Председател и двама съветници, на ротационен принцип, провеждат срещи тип отворени врати с населението на община Опака.

В тази връзка, Ви каня на 14.03.2024г. от 09.00ч. в заседателната зала на ОбС Опака, в „Младежки дом“ да поставите и заедно да обсъдим актуални въпроси, свързани с нашата община.

МЕХИДИН КАДИРОВ /п /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ОПАКА