Ръководство на общината

ГЮНЕР ЮМЕРОВ АШИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Роден на 25.12.1977 г.

От 2011 год. до 2023 год. е Председател на Общински съвет – Опака.

От 2000 год. до 2015 год. работи в „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД гр. Попово като „ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ“.

От 2015 год. до 2016 год. работи в „ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ТЪРГОВИЩЕ „ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА“.

ПРЕЗ 2019 ГОД. ЗАВЪРШВА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ С КВАЛИФИКАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, СТЕПЕН БАКАЛАВЪР.

ПРЕЗ 1996 ГОД. ЗАВЪРШВА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ В  ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „АЛЕКСТАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ“ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА“.

ВЛАДЕЕ РУСКИ, ТУРСКИ ЕЗИК.

СЕМЕЕН С ДВЕ ДЕЦА.

Румен Ганчев Петков – Зам.-кмет на община Опака

Бахар Бахтишенова Мустафова – Зам.-кмет на община Опака
родена на 11.10.1989 г. в гр. Бабаески, Р. Турция;


Образование и квалификация:
Средното си образование зъвършва през 2008 год. в СУ “Васил Левски” гр. Опака;
През 2012 год. зъвръшва бакалавър в Икономически университет – гр. Варна със специалност “Счетоводство и контрол”;


Професионална дейност:

2011 – 2012 год. – Оперативен счетоводител в “Гайд Лайн” ЕООД, гр. Опака;
2012 – 2016 год. – Служител “Човешки ресурси и ТРЗ” в “Зенон БГ” ООД, Завод за кабелни инсталации в гр. Търговище;
2017 – 2018 год. – Мениджър ключови клиенти “Би Енд Джи ЕУ” гр. Търговище, Туристическа и застрахователна дейност;
от януари 2019 год. до ноември 2019 год. – Менидър Асистент в “Бронтес БС” ООД, хотел “Терра Европа” гр. Търговище;
от ноември 2019 до момента – зам.-кмет “Образование и социални дейности”

Владее английски език;