Ръководство на общината

Мехидин Мехмедов Кадиров – Кмет на община Опака”
Роден на 20.01.1973г.  в гр. Попово

Образование и квалификация:
Средно образование  завършва през 1991г. в ЕСПУ „Христо Ботев” гр. Попово. През 1999г. завършва магистратура в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” със специалност Турска филология. Завършил е право по шест годишна магистърска програма във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.

Професионална дейност:
1994г. – 1996г. – възпитател в ОУ”Христо Смирненски” с. Горско Абланово, общ. Опака
1996г. – 1997г. – учител в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Гърчиново, общ. Опака
1997г. – март 2005г. – възпитател в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
март 2005г. – септември 2005г. – директор на дирекция „Обща администрация” в Общинска администрация гр. Опака
октомври 2005г. – 2007г. – учител в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
2008г. – юни 2008г. – директор на дирекция „АПИО” в Общинска администрация гр. Опака
От 01.07.2008г. – Зам. кмет  „Социални дейности”

Владее руски език.

Румен Ганчев Петков – Зам.-кмет на община Опака

Бахар Бахтишенова Мустафова – Зам.-кмет на община Опака
родена на 11.10.1989 г. в гр. Бабаески, Р. Турция;


Образование и квалификация:
Средното си образование зъвършва през 2008 год. в СУ “Васил Левски” гр. Опака;
През 2012 год. зъвръшва бакалавър в Икономически университет – гр. Варна със специалност “Счетоводство и контрол”;


Професионална дейност:

2011 – 2012 год. – Оперативен счетоводител в “Гайд Лайн” ЕООД, гр. Опака;
2012 – 2016 год. – Служител “Човешки ресурси и ТРЗ” в “Зенон БГ” ООД, Завод за кабелни инсталации в гр. Търговище;
2017 – 2018 год. – Мениджър ключови клиенти “Би Енд Джи ЕУ” гр. Търговище, Туристическа и застрахователна дейност;
от януари 2019 год. до ноември 2019 год. – Менидър Асистент в “Бронтес БС” ООД, хотел “Терра Европа” гр. Търговище;
от ноември 2019 до момента – зам.-кмет “Образование и социални дейности”

Владее английски език;

Секретар на Общината
Неше Джеватова Ашим – Секретар на Община Опака
Родена на 25.01.1985 г. в гр. Русе.
Образование и квалификация:През 2007 г. е завършила специалност Турска филологияШуменски Университет „Епископ Константин Преславски” гр.ШуменПрез 2010 г. е завършила специалност ПсихологияШуменски Университет „Епископ Константин Преславски” гр.ШуменПрез 2020 г. завършила езиково обслужване на туризма и бизнеса/турски език/Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” гр.ШуменЕзиково обслужване на туризма и бизнеса/турски език/
Допълнителни умения и квалификации:30.09.201г – 45 учебни часаУчебен център Рувекс гр.СофияMicrosoft office – работа със тяхСертификат – Информационни технологииот 1999г до 2003г – 4 год.Университет за национално и световно стопанство (University of National   and World Economy)икономически термини на англ.езикДиплома от 1999г до 2003г – 4 год.СОУ „Възраждане“ гр.РусеИнформатика, бизнес-комуникации, право, реклама, маркетингСвидетелство за професионална квалификация „Организатор на малко предприятие“Владее руски и английски език.
Професионална дейност:от 17.01.2008г  до 15.05.2010г„Медиком” ООД –гр. РусеТърговия на строителни материалиТехнически сътрудникот 10.10.2011г до 10.07.2012г Община Опака Обща администрацияНационлана програма „Старт на кариерата“ -мл.специалист .от 28.08.2012г до 21.05.2013гОбщина Опака Специализирана администрация Ст .експерт „Социални дейности, програми и проекти“от 21.05.2013г до 23.01.2020гОбщина Опака Обща администрацияСтарши експерт ”Гражданско състояние”От 23.01.2020г Община Опака Обща администрация Главен експерт  „Социални дейности и връзки с обществеността“семейна с две децаВладее  английски, руски, турски
Директори на дирекции

Феим Юсменов Феимов
Директор на дирекция „Обща администрация”
Тел. 060392222
e-mail: obstinaopaka@abv.bgЮксел Мехмед Ферзу
Директор на дирекция „Специализирана администрация”
Тел. 060392222       
e-mail: obstinaopaka@abv.bg
Главен счетоводител
Байсе Арифова Хасанова
Тел.  060392222