Решения на ОбС Опака – мандат 2011-2015г.

Решения по Протокол-1/03.11.2011г.

Решения по Протокол -2/21.11.2011г.

Решения по Протокол -3/19.12.2011г.

Решения по Протокол -4/24.01.2012г.

Решения по Протокол – 5/16.02.2012г.

Решения по Протокол – 6 /16.03.2012г.

Решение по Протокол – 7/05.04.2012г.

Решение по Протокол – 8/23.04.2012г.

Решение по Протокол – 9/26.04.2012г.

Решение по Протокол – 10/21.05.2012г.

Решение по Протокол – 11/28.05.2012г.

Решение по Протокол – 12/25.06.2012г.

Решение по Протокол – 13/23.07.2012г.

Решение по Протокол – 14/22.08.2012г.

Решение по Протокол – 15/04.09.2012г.

решение по протокол 16 от 11.10.2012 год.

решения по протокол 17 от 31.10.2012 год.

решение по протокол 18 от 29.11.2012 год

решения по протокол 19 от 20.12.2012 г.

решения по протокол 23 от 21.02.2013 год.

reshenia po protokol 24(2).doc

reshenia po protokol 25(2).doc

reshenia po protokol 26(2).doc

reshenia po protokol 27(2).doc

reshenia po protokol 28(2).doc

reshenia po protokol 29(2).doc

reshenia po protokol 30(2).doc

reshenia po protokol 31(2).doc

reshenia po protokol 32(2).doc

reshenia po protokol 33(2).doc

reshenia po protokol 34(2).doc

reshenia po protokol 35(2).doc

reshenia po protokol 36(2).doc

resheniya po protokol 37(2).doc

resheniya po protokol 38(2).doc

resheniya po protokol 39(2).doc

resheniya po protokol 40(2).doc

Решения по Протокол 41

Решения по Протокол 42

Решения по Протокол 43

Решения по Протокол 44

Решения по Протокол 45

Решения по Протокол 46

Решения по Протокол 47

Решения по Протокол 48

Решения по Протокол 49

Решения по Протокол 50

Решения по Протокол 51

Решения по Протокол 52

Решения по Протокол 53

Решения по Протокол 54

Решения по Протокол 55

Решения по Протокол 56

Решения по Протокол 57

Решения по Протокол 58

Решения по Протокол 59

Решения по Протокол 60

Решения по Протокол 61

Решения по Протокол 62

Решения по Протокол 63

Решения по Протокол 64