РЕШЕНИЯ НА ОбС МАНДАТ 2019 – 2023

Решения по протокол 1

Решения по протокол 2

Решения по протокол 3

Решения по протокол 4

Решения по протокол 5

Решения по протокол 6

Решения по протокол 7

Решения по протокол 8

Решения по протокол 9

Решения по протокол 10

Решения по протокол 11

Решения по протокол 12

Решения по протокол 13

Решения по протокол 14

Решения по протокол 15

Решения по протокол 16

Решения по протокол 17

Решения по протокол 18

Решения по протокол 19

Решения по протокол 20

Решения по протокол 21

Решения по протокол 22

Решения по протокол 23

Решения по протокол 24

Решения по протокол 25

Решения по протокол 26

Решения по протокол 27

Решения по протокол 28

Решения по протокол 29

Решения по протокол 30

Решения по протокол 31

Решения по протокол 32

Решения по протокол 33