Регистър на Декларациите по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликта на интереси за мандат 2015-2019

Декларация от Лютфи Реянов – Кмет на община Опака

Декларация от Месру Мехмедов – Зам.-кмет на община Опака

Декларация от Мехидин Кадиров – Зам.-кмет на община Опака

Декларация от Милчо Русев – Зам.-кмет на община Опака

Деклереция от Румен Русев – Зам.-кмет на община Опака

Декларация от Бахри Даилов – кмет на кметство Крепча

Декларация от Мехмед Мурадов – кмет на кметство Голямо Градище

Декларация от Стефан Витанов – кмет на кметство Горско Абланово

Декларация от Сайдетин Ибрямов – кмет на кветство Гърчиново

Декларация от Кязим Алиев – кмет на кметство Люблен

Декларация от Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Опака

Декларация от Бейти Бейтулов – Зам.-председател на ОбС – Опака

Декларация от Петко Ганчев – Зам.-председател на ОбС – Опака

Декларация от Борислав Борисов – Зам.-председател на ОбС – Опака

Декларация от Бехат Османов – общински съветник

Декларация от Ниязи Ахмедов – общински съветник

Декларация от Осман Османов – общински съветник

Декларация от Серхат Салимов – общински съветник

Декларация от Селим Адемов – общински съветник

Декларация от Али Бейтулов – общински съветник

Декларация от Румен Русев – общински съветник

Декларация от Андрей Цонев – общински съветник

Декларация от Иван Вълчев – общински съветник

Регистър на декларациите по чл.12