Протоколи от заседания на Общинския съвет – мандат 2011-2015г.

Протокол -1/03.11.2011г.

Протокол-2/21.11.2011г.

Протокол – 3/19.12.2011г.

Протокол-4/24.01.2012г.

Протокол-5/16.02.2012г.

Протокол – 6/16.03.2012г.

Протокол – 7/05.04.2012г.

Протокол – 8/23.04.2012г.

Протокол – 9/26.04.2012г.

Протокол – 10/21.05.2012г.

Протокол – 11/28.05.2012г.

Протокол – 12/25.06.2012г.

протокол – 13/23.07.2012 г.

протокол 14/22.08.2012 г.

протокол – 15/04.09.2012 г.

протокол – 16/11.10.2012 г.

протокол – 17/31.10.2012 г.

протокол – 18/29.11.2012 г.

Протокол 19 от 20.12.2012г.

протокол 20 от 22.01.2013 год.

протокол 21 от 31.01.2013 год.

протокол 22 от 05.02.2013 год.

Протокол 23 oт 21.02.2012  год.

Протокол 24 ot 28.03.2013

протокол № 25 (обход)

протокол №26 (обход)

Протокол 27 oт 24.04.2013

Протокол 28 от 27.05.2013

Протокол 29 от 20.06.2013

Протокол 30 – обход

Протокол 31 от 31.07.2013

Протокол 32 от 23.08.2013 год.

Протокол 33 от 26.09.2013 год.

Протокол 34 от 31.10.2013 год.

Протокол 35 обход

Протокол 36 от 15.11.2013год

Протокол 37 – обход

Протокол 38 от 20.12.2013(2).doc

Протокол 39 – обход

Протокол 40 от 30.01.2014

Протокол 41 от 21.02.2014

Протокол 42 – Обход

Протокол 43 от 07.03.2014

Протокол 44 – Обход

Протокол 45 от 25.04.2014г.

Протокол 46 от 06.06.2014

Протокол 47 от 19.06.2014

Протокол 48 от 31.07.2014

Протокол 49 от 21.08.2014

Протокол 50 от 25.09.2014

Протокол 51 от 01.10.2014

Протокол 52 от 23.10.2014

Протокол 53 от 28.11.2014

Протокол 54 от 22.12.2014

Протокол 55 от 29.01.2015

Протокол 56 от 13.02.2015

Протокол 57 от 27.03.2015

Протокол 58 от 29.04.2015

Протокол 59 от 29.05.2015

Протокол 60 от 15.06.2015

Протокол 61 от 01.07.2015

Протокол 62 от 21.08.2015

Протокол 63 от 11.09.2015

Протокол 64 от 21.09.2015