Протоколи от заседания на Общинския съвет – мандат 2019 – 2023

Протокол 1 от 07.11.2019 год.

Протокол 2 от 25.11.2019 год.

Протокол 3 от 23.12.2019 год.

Протокол 4 от 31.01.2020 год.

Протокол 5 от 21.02.2020 год.

Протокол 6 от 12.03.2020 год.

Протокол 7 от 24.04.2020 год.

Протокол 8 от 21.05.2020 год.

Протокол 9 от 30.06.2020 год.

Протокол 10 от 27.07.2020 год.

Протокол 11 от 31.08.2020 год.

Протокол 12 от 25.09.2020 год.

Протокол 13 от 29.10.2020 год.

Протокол 14 от 20.11.2020 год.

Протокол 15 от 18.12.2020 год.

Протокол 16 от 28.01.2021 год.

Протокол 17 от 26.02.2021 год.

Протокол 18 от 31.03.2021 год.

Протокол 19 от 28.04.2021 год.

Протокол 20 от 31.05.2021 год.

Протокол 21 от 30.06.2021 год.

Протокол 22 от 27.07.2021 год.

Протокол 23 от 31.08.2021 год.

Протокол 24 от 30.09.2021 год.

Протокол 25 от 28.10.2021 год.

Протокол 26 от 24.11.2021 год.

Протокол 27 от 27.12.2021 год.

Протокол 28 от 14.01.2022 год.

Протокол 29 от 23.02.2022 год.

Протокол 30 от 21.03.2022 год.

Протокол 31 от 11.04.2022 год.

Протокол 32 от 19.05.2022 год.

Протокол 33 от 30.06.2022 год.