Протоколи от заседания на Общинския съвет – мандат 2007-2011г.

Протоколи от Заседания на ОбС – Опака
 Протокол 1Протокол 15 Протокол 42Протокол 2Протокол 16 Протокол 43Протокол 3Протокол 17 Протокол 44Протокол 4Протокол 18 Протокол 45Протокол 5Протокол 19 Протокол 46Протокол 6Приложение към Протокол 19 Протокол 47Протокол 7Протокол 20 Протокол 48Протокол 8Протокол 21 Протокол 49Протокол 9Протокол 22 Протокол 50Протокол 10Протокол 23 Протокол 51Протокол 11Протокол 24 Протокол 52Протокол 12Протокол 25 Протокол 53Протокол 13Протокол 26 Протокол 54Протокол 14Протокол 27 Протокол 55 Протокол 28 Протокол 56 Протокол 29 Протокол 57 Протокол 30 Протокол 58 Протокол 31 Протокол 59 Протокол 32 Протокол 60 Протокол 33 Протокол 61 Протокол 34 Протокол 62 Протокол 35 Протокол 63 Протокол 36 Протокол 64 Протокол 37 Протокол 65 Протокол 38 Протокол 66 Протокол 39 Протокол 67 Протокол 40  Протокол 41