ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2021

П О К А Н А

публично обсъждане на отчета на бюджет 2021 год.

Уважаеми граждани на Община Опака,

Каним ви да участвате в публичното обсъждане на отчета на бюджет 2021 г. на Община Опака, което ще се проведе на 18.07.2022 год. от 10 ч. в засезателна на Общински съвет – Опака в сградата на Общинска администрация гр. Опака при спъзването на всички противоепидемични мерки.