ОБЯВА ОТНОСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Уважаеми жители на Община Опака,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата на новия програмен период на ЕС, стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Опака за периода 2021 – 2027 год. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в разработването на плана  ще допринесе за реализиране на значими проблеми  в цялостното развитие на Общината.. Това може да стане чрез прякото Ви участие в обществените обсъждания на плана, за които ще бъдете уведомявани своевременно.

Можете да подавате конкретни предложения на електронната поща на Община Опака sa-opaka@abv.bg) или   стая 305 на Общината.

Благодарим Ви