Обява за набиране на персонал за

О Б Я В А

ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА “ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА + В ОБЩИНА ОПАКА”

Публикувано на 05 юли 2021 г.

Във връзка с изпълнение на проектно предложение ”Патронажна грижа + в община Опака” по Процедура „Патронажна грижа+”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 година и Заповед № РД 09-226 / 02.07.2021г.. на Кмета на Община Опака,:

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ НАЕМЕ ПЕРСОНАЛ по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОПАКА”, процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +, ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

НАПРАВЛЕНИЕ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА:

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/ САНИТАР

– 5 лица на 4 часов работен ден;

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ:

САНИТАР/ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

– 2 лица на пълен работен ден и 1 лице на 5 часов работен ден;

Изисквания: образование – не се изисква; професионален опит – не се изисква.

Всеки желаещ може да подаде заявление/молба за включване в дейностите по проекта в периода 05.07.2021-30.07.2021г. в сградата на Община Опака, етаж 3, стая 312.


Проект “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОПАКА” процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +,

финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.