Състав

Състав на Общински съвет

Председател:

Мехидин Мехмедов Кадиров – ДПС

1. Али Сабриев КясимовКОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
2. Бехат Сабриев ОсмановДвижение за права и свободи – ДПС
3. Иван Неделчев ВълчевКОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАНДАНИТЕ
4. Мехидин Мехмедов КадировДвижение за права и свободи – ДПС
5. Мехтибат Ниязиев МустафовДвижение за права и свободи – ДПС
6. Мирослав Димитров ГеоргиевПП ГЕРБ
7. Мюмюн Рамисов МюмюновДвижение за права и свободи – ДПС
8. Ниязи Ахмедов НиязиевДвижение за права и свободи – ДПС
9. Нурхан Ереджебов ЮсеиновДвижение за права и свободи – ДПС
10. Рафи Бахтишенов РафиевДвижение за права и свободи – ДПС
11. Сабри Ахмедов СабриевДвижение за права и свободи – ДПС
12. Седат Фехимов МехмедовПП ГЕРБ
13. Християн Цветанов ЦоневБСП ЗА БЪЛГАРИЯ