Постоянни комисии

Постоянни комисии при Общински съвет гр. Опака за мандат 2019 – 2023 год.

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и законност”

 • Председател: Мустафа Хрюстемов Феимов
 • Членове: Гюнер Юмеров Ашимов
 • Борислав Петров Борисов

Постоянна комисия по „Регионално развитие, строителство, местно самоуправление и местна политика”

 • Председател: Рафи Бахтишенов Рафиев
 • Членове: Хюсеин Сюлейманов Сюлейманов
 • Сабри Салиев Ахмедов

Постоянна комисия по „Образование и култура, социални дейности и религия”

 • Председател: Андрей Димов Цонев
 • Членове: Сабри Ахмедов Сабриев
 • Мюмюн Рамисов Мюмюнов

Постоянна комисия по „Здравеопазване, опазване на околната среда, децата, младежта и спорта”

 • Председател: Сабри Ахмедов Сабриев
 • Членове: Селим Латифов Адемов
 • Мюмюн Рамисов Мюмюнов

Постоянна комисия по „Транспорт, опазване на обществения ред, земеделие и общинска собственост”

 • Председател: Румен Тодоров Русев
 • Членове: Бехат Сабриев Османов
 • Юнуз Адемов Юнузов