Местни избори 2023

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. ЦИК изработва дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване – за общински съветници и кметове.

Материалите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел “Разяснителна кампания”:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign