ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024 Г. И ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ – 23.06.2024 Г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители  на 9 юни 2024 год. общинска администрация Опака информира населението, че на 25.05.2024г. изтича срокът за

 – подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение;

–   подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

– подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за     народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК  

    Община Опака е организирала дежурство на 24 и 25 май  от 8,00 до 17,00 часа , за да могат заинтересованите лица  да подадат съответното заявление, в стая № 211 в сградата на общинска администрация Опака.