Символи

Символите на Община Опака са:

1.Знаме на  Община Опака;

2.Герб на Община Опака;

3.Печат на Община Опака;

4.Почетна книга на Община Опака;

5. Химн на Община Опака;

6.Кметска огърлица.

Отличията на Община Опака са:

1.Званието ”Почетен гражданин на град Опака”;

2.Почетен знак – Герб на Община Опака;

3.Почетна значка на Община Опака;

4.Грамота за заслуги към Община Опака.

Знамето, гербът, почетната книга и официалният печат на Община Опака се изработват в единични екземпляри.