Символи и почетни граждани

Символите на Община Опака са:
1.Знаме на  Община Опака;
2.Герб на Община Опака;
Още на : Символи

Със Заповед № РД-09-158 от 27.06.2014г. Кмета на Община Опака Госпидин Реянов Награждава Отбора от млади шахматисти от село Крепча поименно както следва: Мехмед Кадиров Мехмедов, Илхан Ризванов Рейханов, Ахмед Гюлхан Ахмед, Нургюл Илханова Салимова с грамоти за особени заслуги, за постигнати високи спортни успехи в шахмата, популяризиране името на община Опака и завоюване на златни медали на финалите ученическите игри -2014 г. ученици до 7 клас провели се в гр, Бургас