Население

2600 души (15 юни 2020 г.)
Община Опака е съставена от 6 населени места и наброява по последни данни 7546 души. Разпределението на населението е следното: гр.Опака 41.19%-/3108 д./, с.Крепча- 17.51% /1321 д.1, с.Голямо Градище – 16.22% /1224 д./, с.Горско Абланово -7.72% /583 д./, с.Гърчиново- 9.18% /693 д./, с.Люблен- 8.18% /617 д./ . 58,76% от цялото население на общината е в трудоспособна възраст, 18.41%-ученици , а 22.83%-пенсионери.По пол 50.05% са жени , а 49.95% мъже.