БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2020  приет с Решение №38 по протокол №4 от 31.01.2020 год.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 07.02.2020 год.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2021  приет с Решение №157 по протокол № 17 от 26.02.2021 год.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 02.03.2021 год.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2021

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2022

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 20.09.2023 год.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 26.02.2024 год.