Секретар

Неше Джеватова Ашим

Секретар на община

Родена на 25.01.1985 г. в гр. Русе.

Образование и квалификация:

През 2007 г. е завършила специалност Турска филология

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен

През 2010 г. е завършила специалност Психология

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен

През 2020 г. завършила езиково обслужване на туризма и бизнеса/турски език/

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен

Езиково обслужване на туризма и бизнеса/турски език/

Допълнителни умения и квалификации:

30.09.201г – 45 учебни часа

Учебен център Рувекс гр.София

Microsoft office – работа със тях

Сертификат – Информационни технологии

от 1999г до 2003г – 4 год.

Университет за национално и световно стопанство (University of National   and World Economy)

икономически термини на англ.език

Диплома от 1999г до 2003г – 4 год.

СОУ „Възраждане“ гр.Русе

Информатика, бизнес-комуникации, право, реклама, маркетинг

Свидетелство за професионална квалификация „Организатор на малко предприятие“

Владее руски и английски език.

Професионална дейност:

от 17.01.2008г  до 15.05.2010г

„Медиком” ООД –гр. Русе

Търговия на строителни материали

Технически сътрудник

от 10.10.2011г до 10.07.2012г Община Опака Обща администрация

Национлана програма „Старт на кариерата“ -мл.специалист .

от 28.08.2012г до 21.05.2013г

Община Опака Специализирана администрация Ст .експерт „Социални дейности, програми и проекти“

от 21.05.2013г до 23.01.2020г

Община Опака Обща администрация

Старши експерт ”Гражданско състояние”

От 23.01.2020г Община Опака Обща администрация Главен експерт  „Социални дейности и връзки с обществеността“

семейна с две деца

Владее  английски, руски, турски