Кмет

ГЮНЕР ЮМЕРОВ АШИМОВ

Кмет на община Опака

Роден на 25.12.1977 г.

От 2011 год. до 2023 год. е Председател на Общински съвет – Опака.

От 2000 год. до 2015 год. работи в „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД гр. Попово като „ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ“.

От 2015 год. до 2016 год. работи в „ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ТЪРГОВИЩЕ „ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА“.

ПРЕЗ 2019 ГОД. ЗАВЪРШВА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ С КВАЛИФИКАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, СТЕПЕН БАКАЛАВЪР.

ПРЕЗ 1996 ГОД. ЗАВЪРШВА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ В  ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ“ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА“.

ВЛАДЕЕ РУСКИ, ТУРСКИ ЕЗИК.

СЕМЕЕН С ДВЕ ДЕЦА.