Кмет

МЕХИДИН МЕХМЕДОВ КАДИРОВ

Кмет на община Опака

Роден на 20.01.1973г.  в гр. Попово

Образование и квалификация:
Средно образование  завършва през 1991г. в ЕСПУ „Христо Ботев” гр. Попово. През 1999г. завършва магистратура в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” със специалност Турска филология. Завършил е право по шест годишна магистърска програма във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.

Професионална дейност:
1994г. – 1996г. – възпитател в ОУ”Христо Смирненски” с. Горско Абланово, общ. Опака
1996г. – 1997г. – учител в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Гърчиново, общ. Опака
1997г. – март 2005г. – възпитател в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
март 2005г. – септември 2005г. – директор на дирекция „Обща администрация” в Общинска администрация гр. Опака
октомври 2005г. – 2007г. – учител в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
2008г. – юни 2008г. – директор на дирекция „АПИО” в Общинска администрация гр. Опака
От 01.07.2008г. – Зам. кмет  „Социални дейности”

Владее руски език.