Туризъм

          Туризмът в община Опака не е развит. В с. Горско Абланово, общ. Опака е построена хижа “Трети март”, намираща се сред хубава природа и чист въздух. От хижата се открива чудесен изглед към долината на р. Черни лом и гористите склонове на съседните хълмове.Тя е на разположение на туристи и гости за нощуване и отдих. На тридесет километра от с. Горско Абланово се намират ж.п. гарите Попово и Две могили, посредством които може да се пътува до всяко кътче на страната и извън нея. Туристите имат възможност да ползват и аерогарата в гр. Русе на петдесет километра от с. Горско Абланово.

raw/uploads/GAblanovo.jpg   raw/uploads/GAblanovo01.jpg

 

           Югозападно от с. Крепча по посока на с.Голямо Градище се намира Крепчански средновековен скален манастир. Манастирския комплекс се е състоял от килии, манастирска църква и църква гробница, изсечени в скалния масив. По стените на църквата, в гробницата и около някои от килиите са издълбани рисунки, рунически знаци, надписи на староеврейски и на кирилица. Два от текстовете на кирилица са от Х век. Единият от тях е най-старият датиран надпис на кирилица – октомври 922 година. Надписите в крепчанския манастир са много ценни епиграфски паметници от средновековна България. По съвместен с община Попово и община Лозница проект “Интегрирано развитие на иновационен и маркетингов туристически продукт основан на наследството“ - Да почувстваме многообразието на етничноста в “Лудогорието финансиран по програма ФАР е изграден подход към скалния манастир и туристическа инфо точка, намираща се в Младежкия дом в централната част на гр. Опака.

raw/uploads/manastir01.jpg