Социални патронажи

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Общинска дейност

 

Дейност Домашен социален патронаж функционира в следните населени места:

        

гр. Опака 

                 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА:

 

Капацитетът е 40 места.

Към декември 2009г лицата ползващи услугата "Домашен социален патронаж" са 40. Домашeн социален патронаж се помещава в сградата на СОУ „Васил Левски” гр. Опака. Кухнята, която е обща с тази на ученическия стол е на приземния етаж.

 

с. Крепча

 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА:

 

Капацитетът е 40 места.

Към декември 2009г лицата ползващи услугата "Домашен социален патронаж" са 40. Домашeн социален патронаж се помещава в сградата на ОУ „Васил Левски” с. Крепча. Кухнята, която е обща с тази на ученическия стол е в отделен блок.

 

с. Горско Абланово

 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА:

 

Капацитетът е 50 места.

Към декември 2009г лицата ползващи услугата "Домашен социален патронаж" са 20. Домашeн социален патронаж се помещава в сградата на Здравната служба в с. Горско Абланово.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 

 - Лица над 60/шестдесет/ годишна възраст

 - Лица с увреждания, с определена над 50% намалена трудоспособност

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:

 

1. Молба свободен текст по настоящ адрес до Кмета на Общината.

2. Документ за самоличност

3. Копие от решение на ТЕЛК 

 

 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

1. Доставяне на храна по домовете.

2. Помощ в поддържане на личната хигиена и поддържане хигиената в жилищните помещения на обслужваните.   

3. Съдействия и снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване

4. Битови услуги                                                                                      

5. Консултация с личен лекар  и  съдействие  за изготвяне на необходимите   документи  за явяване на ТЕЛК

6. Оформяне и подаване на документи за получаване на целеви социални помощи.

7. Помощ в общуването и поддържането на социални контакти.

Основната цел на Домашен социален патронаж е общественият ангажимент към самотните възрастни хора,хората с увреждания и тежко болните и  подпомагането им в естествена  семейна среда.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА:

 

Лицата ползващи услугите на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода.