Дом за стари хора

 с. Гърчиново

  

           1.      Име на ръководителя:

Директор – Айнур Юмерова Юсменова

тел. 060375/270

 

           2.      Местоположение и капацитет:

с. Гърчиново, общ. Опака, ул. „Стръмна” №1

капацитет:  60 места

 

           3.      Ред за настаняване:

Документи за настаняване се подават в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. Настаняването в Дома за стари хора се извършва на основание чл.40а, ал.1 от ППЗСП, със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”.

 

            4.      Описание на материалната база:

Дом за стари хора e разположен  на  8250кв.м, от които застроената площ е 370 кв.м, а останалите 7880 кв.м са:

-         Тревни площи

-         Цветни градини

Домът е разположен в две двуетажни масивни сгради.                                                           Дворното пространство е оградено със зелени площи, дървета, пейки и две беседки.Първата сграда  /240 кв.м/ се състои от два етажа, приземен и тавански етаж. В приземния етаж са разположени:

-         Кухненски блок, състоящ се от топла кухня и столова с 15 маси и 30 стола;

-         Основен хранителен и междинен склад;

-         Санитарен възел за персонала;

-         Баня за потребителите на социални услуги.

На I-вия етаж са разположени:

-         Дневна с 4 дивана, телевизор и библиотека;

-         Стая на социалния работник;

-         Административен сектор;

-         Две спални помещения с пет легла;

-         Санитарен възел;

-         Манипулационна.

На II–рия етаж са обособени седем стаи за потребителите на социални услуги, от които три с по 5 легла и четири с по 4 легла. На етажа има общ санитарен възел, който се ползва от всички домуващи.

 

Втората сграда  /130 кв.м/ се състои от два етажа и приземен. В приземния етаж е обособено перално помещение. На първия етаж има 4 стаи и една стая с кухненски бокс и баня. Две от стаите са с по 3 легла, едната е с 2 легла, третата е единична. Стаята с кухненския бокс е предназначена за семейна двойка. Етажът има една баня и два санитарни възела.

На втория етаж има три стаи, от които: една с 4 легла и две с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел. За всеки потребител на социални услуги са осигурени индивидуално легло, нощно шкафче и гардероб.

 

 

         5.      Описание на социалните услуги, които се предоставят на потребителите:

-         административно обслужване;

-         медицинска и социална рехабилитация;

-         решаване на конфликти;

-         индивидуални консултации;

-         контакти с близките и семейството;

-         социална подкрепа;

-         организиране на трудотерапия;

-         осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време – по предварително разработена социална програма два пъти седмично четене на преса, активна и пасивна музикотерапия, беседи по актуални въпроси, отпразнуване на рожденни дни, разходки, екскурзии, посещения на културни мероприятия и др.

-         осигурено 24-часово медицинско обслужване;

-         съдействие при консултации със специалисти;

-         стоматологична помощ;

-         ежедневно хигиенизиране;

-         съдействие за снабдяване с лекарства;

-         ежедневен личен тоалет на лежащоболните;

-         пране на спално и лично бельо, гладене;

         6.      Обслужващ персонал:

Обслужващият персонал на Дома за стари хора се състои от: личен лекар обслужващ домуващите, със здравна практика в гр. Опака, 4 медицински сестри с дългогодишна практика, фелшер, санитари, трудотерапевт, социален работник, готвач, шофьор, директор. Всички те имат дългогодишна практика в дома за стари хора. Благодарение на техните топли грижи Домът продължава да съществува.