Полицейски участък - Опака

Полицейски участък в гр. Опака е открит през 1995г. Той обслужва цялата територия на Община Опака и е пряко подчинен на Районно Управление Полиция гр. Попово.

Към настоящият момент Учстък "Полиция" – Опака, разполага с 13 щатни бройки..

В Участък "Полиция" – Опака има изнесено бюро за подаване на документи за издаване на български документи за самоличност.

 

Началник на Учасък "Полция"  – Опака:

Главен инспектор – Николай Славчев

За информация: http://rdvr-targovishte.my.contact.bg/