„Осигуряване на топъл обяд в гр. Опака и в населените места на общината”