Информация за проведено обучение

Информация за проведено обучение