ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на общината на e-mail: obstinaopaka@abv.bg