СЪОБЩЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И ЗАТРУДНЕНИ В ПРИДВИЖВАНЕТО МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ДО ОБЩИНСКА АДМИНСТРАЦИЯ НА ТЕЛ. 06039 2222.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ Е НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14:00 Ч. НА 25.03.2017 ГОД.