„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА”

Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община опака” - документация