„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за две автобусни линии с. Горско Абланово – Търговище и с. Горско Абланово- Попово от областната транспортна схема на Община Опака“

Обява

Техническа спецификация

Документация за участие

Информация за публикувана обява

Констативен протокол

Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Оценъчен лист

пртокол за класиране

договор