„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Опака за оперативен сезон 2016 – 2017 година

Обява

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП

Документация

Съобщение

Протокол

Договори