„Сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от територията на община Опака“ 2019

Решение

Обявление

Документация за участие

Съобщение

Протокол

Протокол

Протокол

Доклад по чл.60

Решение 15

Договор 1

Обявление за възложена поръчка