„Сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от територията на община Опака“ 2019

Решение

Обявление

Документация за участие

Съобщение