„Сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от територията на община Опака“ 2018

Решение

Обявление

Документация

Протокол № 1 от 07.12.2018 год.

Съобщение

Протокол 2 от 17.12.2018  год.

Протокол 3 от 20.12.2018 год.

Решение 14 от 20.12.2018 год.

Покана

Договор