"Реконструкция и рехабилитация на улици , съоръженията и принадлежности към тях на територията на Община Опака"

Покана

Образци

Чертежи

Решение