„Осъществяване на дейностите по надзор в строителството по проект : Реконструкция на подпорна стена в УПИ I , кв.16 , ОУ „Васил Левски” с.Крепча , община Опака, област Търговище”.

Документация