РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПО УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С.КРЕПЧА, ОБЩИНА ОПАКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол

Решение № 12

ДОГОВОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Обявление за приключване на договор